Občiansky súdny poriadok

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   Prvá hlava ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb.   § 2 V […]