Právne predpisy

Právne predpisy

Občiansky súdny poriadok

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   Prvá hlava ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby

ČÍTAŤ ĎALEJ »
Právne predpisy

Občiansky zákonník

OBČIANSKY ZÁKONNÍK   PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   Prvá hlava OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA § 1 (1) Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych

ČÍTAŤ ĎALEJ »
Scroll Up