Cenník

Cenník za poskytovanie právnych služieb:

Vypracovanie zmlúv a iných dokumentov od 200,-EUR
Vypracovanie podania na súd od 200,-EUR
Vypracovanie podania na orgán verejnej správy od 200,-EUR
Vypracovanie právnej analýzy a právna konzultácia od 100,-EUR/hod.
Zastupovanie na pojednávaní od 200,-EUR
Zastupovanie v súdnom konaní od 200,-EUR/úkon
Zastupovanie na rokovaní od 100,-EUR/hod.
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) od 300,-EUR
Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) od 1.300,-EUR
Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) od 200,-EUR
Zriadenie virtuálneho sídla (bez služieb) od 10,-EUR/mes.
Zriadenie virtuálneho sídla (so službami) od 30,-EUR/mes.
Predaj ready-made spoločnosti od 500,-EUR
Likvidácia spoločnosti dohodou
Komplexný právny servis pre fyzickú osobu dohodou
Komplexný právny servis pre fyzickú osobu – podnikateľ dohodou
Komplexný právny servis pre spoločnosti dohodou
Iný právny servis a iné právne úkony dohodou
Založenie off-shore spoločností od 1.300,-EUR
Právne poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie dohodou
Likvidácia obchodnej spoločnosti od 300,-EUR
Vypracovanie dovolania na Najvyšší súd Sloveskej republiky dohodou
Zastupovanie pri rozvodoch a v rodinných veciach od 200,-EUR/úkon
Zastupovanie pri vyporiadaní majetku dohodou
Vyhotovenie návrhu na vydanie platobného rozkazu v Upomínacom konaní (polovičný sudny poplatok) dohodou
Vyhotovenie návrhu na vykonanie exekúcie dohodou

Odmena za poskytnuté právne služby klientovi sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom ako zmluvná odmena pred poskytnutím právnej služby v súlade s vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z.,  jej výška je závislá od náročnosti a zložitosti právneho riešenia.

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. je platca DPH a vyššie uvedené ceny sú bez DPH.

Cenník je platný od: januára 2020

Scroll Up