Účasť na medzinárodnej konferencii ÚPV SR

Dňa 30.05.2023 sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva SR v Šamoríne s názvom „Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy ?“