Osvedčenie Úradu priemyselného vlastníctva SR

Dňa 20.10.2023 sme obdržali osvedčenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, že JUDr. Pavol Kollár, je akreditovaný ako poskytovateľ služby IP Scan v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund.