Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 36/11/2013 o úprave zovňajšku advokáta

Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 36/11/2013 zo 4. novembra 2013 o úprave zovňajšku advokáta Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo takto: Článok I   Advokát je povinný pri plnení pracovných […]