Vyhláška č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR je všeobecné záväzný právny predpis v zmysle ust. § 59b ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; ktorá je však neurčitá a nevykonateľná. Predmetná Vyhláška (tak ako aj ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z.) sú v rozpore […]

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa počas pandémie COVID-19 ?

V súvislosti s konaním vlády Slovenskej republiky a jej členov počas pandémie COVID-19 sa neustále objavujú nové pochybenia a porušenia platných zákonov v Slovenskej republike. Okrem už spomínanej protiprávnej a protiústavnej štátnej karantény sa v posledných dňoch zistilo, že pravdepodobne neexistuje a ani neexistoval žiaden právny základ pre obmedzenie vstupu cudzích štátnych občanov na územie Slovenskej republiky. Medzi ďalšie sporné a pravdepodobne […]