Legislations

Legislations

Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za  poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov    PRVÁ ČASŤ  VŠEOBECNÉ

Read more »
Legislations

Občiansky súdny poriadok

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   Prvá hlava ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby

Read more »
Scroll Up