Právne predpisy

Právne predpisy

Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za  poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov    PRVÁ ČASŤ  VŠEOBECNÉ

ČÍTAŤ ĎALEJ »
Scroll Up