Právne predpisy

Právne predpisy

Etický kódex CCBE

1. PREAMBULA 1.1.               Funkcia advokáta/advokátky v spoločnosti V spoločnosti, v ktorej jedným z najdôležitejších princípov je úcta k demokracii, plní advokát/advokátka osobitnú úlohu. Povinnosti advokáta/advokátky sa neobmedzujú len

ČÍTAŤ ĎALEJ »
Právne predpisy

Zákon o advokácii

Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov   

ČÍTAŤ ĎALEJ »
Scroll Up